• หน้าแรก
 • หน้าคีย์ข้อมูลการสั่งผลิต
 • หน้ารายงานการสั่งผลิต
 • กรอกข้อมูลการสั่งผลิต

 • แบบฟอร์มลงรายละเอียดการสั่งผลิตสินค้าของ ปักหลัก

  กรอกข้อมูลที่คุณต้องการสั่งผลิตจาก ปักหลัก

   

  ลำดับที่ รูปสินค้า รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน หมายเหตุ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30