วิธีการหาหมายเลข Tracking ด้วยตนเอง :

***กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์ของท่านในช่องด้านล่างแล้วกด ค้นหา Tracking เพื่อดูข้อมูล***Smiley face

รายละเอียดดิดตามพัสดุลูกค้า

ชื่อลูกค้า อำเภอ รหัสไปรษณีย์ วันที่ส่ง หมายเลข Tracking

EMS EMS
หมายเหตุ : หากไม่พบข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อพนักงานตามช่องทางที่ท่านติดต่อมา หรือโทร 083-000-1112