Smiley face

รายละเอียดการตรวจสอบหมายเลข Tracking

วิธีการหาหมายเลข Tracking ด้วยตนเอง :

---ให้ใส่ชื่อ-นามสกุลในช่องรายงานตามชื่อลูกค้า แล้วกด ค้นหา Tracking เพื่อดูข้อมูลหรือถ้าหากต้องการหาด้วยรหัสไปรษณีย์ ให้ใสรหัสในช่องรายงานตามรหัสไปรษณีย์---

 

 

รายละเอียดิดตามพัสดุลูกค้า

ชื่อลูกค้า อำเภอ รหัสไปรษณีย์ วันที่ส่ง หมายเลข Tracking